Okruženje

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Okruženje


NP KRKA
Nacionalni park Krka proglašen je 1985. godine i sedmi je nacionalni park Hrvatske. Smješten je na području Šibensko-kninske županije, a obuhvaća površin od 109 km2 uz tok rijeke Krke: 2 km nizvodno od Knina do Skradina i donji tok Čikole. Na području NP Krka utvrđeno je 860 vrsta i podvrsta biljaka, među kojima je više ilirsko-jadranskih endema. Područje obiluje tragovima drevne naseljenosti te brojnim povijesnim i kulturnim spomenicima. Poseban značaj ovom parku daju franjevački samostan na otoku Visovcu i manastir Krka.
Klima uz Krku se mijenja od ušća k izvoru. U donjem toku je mediteranska, u srednjem submediteranska, a prema izvoru kontinentalna. Krka izvire iz planine Dinare na istočnom rubu kninskog polja ispod 20 metara visokog slapa visokog slapa - Topoljski slap ili Veliki buk. Teče ravnim kninskim poljem, kistanjsko - drniškom zaravni, probija se slikovitim kanjonom s veličanstvenim sedrenim barijerama preko kojih huče nepresušni slapovi, utječu u Prukljansko jezero nedaleko Skradina, a kod Šibenika se ulijeva u Šibenski kanal i otječe u more.
     
www.npkrka.hr  
NP KORNATI
NP Kornati obuhvaćaju skupinu od 141 otoka, otočića i nadmorskih grebena. Iznimna prirodna i estetska vrijednost, Kornati su himna prirodi, ali i oda ljudima ovog kraja, koji su stoljećima oplemenjivali ovaj zemaljski raj. Stoljetni trud naraštaja težaka, stočara i ribara sa otoka Murtera danas je vidljiv tek u pravilnim rasterima suhozida, rijetkim komadićima plodne zemlje i skromnim kamenim nastambama. Zbog izuzetnih krajobraznih ljepota, zanimljive geomorfologije, velike razvedenosti obalne crte inaročito bogatih biocenozamorskog
ekosustava, godine 1980. veći dio Kornatskog akvatorija proglašen je nacionalnim parkom.
Čuvene kornatske "krune" (strmci ili litice) okrenute prema otvorenom moru, a koje karakteriziraju većinu vanjskih otoka u Pučinskom otočnom nizu, posebna su odlika i vrijednost ovog prostora. Kornatske okomite litice zapravo predstavljaju paraklažu rasjeda po kojoj je došlo do kretanja susjednih blokova zemljine kore na ovim prostorima. Procesi korozije, erozije i abrazije samo su dodatno ukrasili ovu golemu plohu koja se na nekim mjestima u Kornatima okomito spušta i preko 90 metara u morske dubine ("krune" otoka Piškera i Rašip). Najviša "kruna" u Kornatima nalazi se na otoku Klobučar (82 m iznad nivoa mora), a najduža (iznad nivoa mora) na otoku Mana (1350 m).
     
www.kornati.hr  
PP VRANSKO JEZERO
Prirodni fenomen Vransko jezero nalazi se nedaleko od Pakoštana, sa kopnene strane Jadranske ceste i s pravom nosi ime Park prirode. To je najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, s površinom 30,7 km2 i ustvari je potopljeno kraško polje, dugo oko 14 km, široko oko 4 km, a duboko oko 3,9 m. Kao prirodni fenomen nudi mnoge zanimljivosti; ono je stanište i zaštićen ornitološki rezervat mnogobrojnih i rijetkih vrsta ptica. Uz ptice vrijednost parku daju i ribe u jezeru, a posebno biološki vrijedna riba jesredozemna podvrsta crvenperke (Scardinius
erythrophtalamus) koja se možda u cijeloj Hrvatskoj nalazi samo u ovom jezeru.
21.07.1999. g. Vransko jezero sa okolnim područjem proglašeno je Parkom prirode. Granice Parka smještene su između Pirovca i Pakoštana.
Rijetko na kojem području možete za tako kratko vrijeme konzumirati tri potpuno različita krajolika: morsku obalu i bogati arhipelag ispred nje, mediteransku močvaru s jedinstvenim krajolikom i eko-sustavom, a odmah iza brda ruralnu idilu ravnokotarskih naselja.
     
www.vransko-jezero.hr  
slijedeća stranica
1 2 3