Javna nabava - nabava opreme za uređenje dječjeg igrališta

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - nabava opreme za uređenje dječjeg igrališta

Općina Tisno je danas, 31. kolovoza 2010. objavila poziv na nadmetanje za nabavu opreme za uređenje novog dječjeg igrališta u Tisnome. Oprema uključuje antistress gumenu podlogu za igralište veličine 40 m2 i sprava za igranje kao što su tobogani, ljuljačke, klackalice i klackalice sa oprugama.
Nadmetanje će biti otvoreno do 13. rujna 2010. u 14,00 sati, kada će se u prostorijama Općine Tisno održati javno otvaranje ponuda.