JAVNI POZIV (V) za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

JAVNI POZIV (V) za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno
Ovdje možete preuzeti:

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA
ŽUPANIJA

O P Ć I N A T I S N O
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260


Klasa: 361-01/12-68
Ur.broj: 2182/05-02/12-01
Tisno, 11. siječnja 2012. godine

Temeljem članka 28. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11 ) Načelnik Općine Tisno objavljuje:

JAVNI POZIV (V)
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Tisno

U „Narodnim novinama“ br. 90/11 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 10. kolovoza 2011. godine.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se nova zgrada odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta nadležnog tijela kojim se odobrava odnosno izgrađenoj protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti ( DOF5) u mjerilu 1:50000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od dana 21. lipnja 2011. godine, ukoliko su do tog dana izvedeni:
- svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
- svi grubi građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona i ukoliko njezino ozakonjenje člankom 5. Zakona nije isključeno.


Nezakonito izgrađena zgrada legalizira se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu:

Šibensko kninska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Trg Pavla Šubića I br.2
22000 Šibenik


U prilogu je Obrazac Zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izvedenu građevinu, u kojem su navedeni obvezni prilozi za izdavanje predmetnog rješenja.

Na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr bit će objavljivani detalji i obavijesti o načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva za legalizaciju.

Također, obavještavamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, osobno ili na telefon 022/ 439-264, 022/438-238 te mail ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr.


                                                                                                                Načelnik
                                                                                                                Ivan Klarin

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA
ŽUPANIJA

O P Ć I N A T I S N O
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260Klasa: 361-01/11-01/2905
Ur.broj: 2182/05-02/11-01
Tisno, 6. prosinca 2011. godine

Temeljem članka 28. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11 ) Načelnik Općine Tisno objavljuje:

JAVNI POZIV (IV)
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Tisno

U „Narodnim novinama“ br. 90/11 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 10. kolovoza 2011. godine.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se nova zgrada odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta nadležnog tijela kojim se odobrava odnosno izgrađenoj protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti ( DOF5) u mjerilu 1:50000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od dana 21. lipnja 2011. godine , ukoliko su do tog dana izvedeni:
- svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
- svi grubi građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona i ukoliko njezino ozakonjenje člankom 5. Zakona nije isključeno.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. citiranog Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području.

Predmetni popis zgrada, sukladno članku 8. Zakona potrebno je da sadrži: podatke vlasnika/investitora zgrade i podatke o lokaciji (oznaka katastarske čestice i/ili adresu).

Temeljem naprijed navedenog

pozivamo sve one koji raspolažu podacima ili imaju saznanja o nezakonito izgrađenim zgradama posebno uključujući vlasnike/investitore
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno
da najkasnije do 31. prosinca 2011. godine,
dostave podatke radi formiranja popisa nezakonito izgrađenih zgrada na adresu:
Općina Tisno
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje
i planiranje te komunalne poslove
Uska ulica 1
22240 Tisno


Nezakonito izgrađena zgrada legalizira se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu:

Šibensko kninska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Trg Pavla Šubića I br.2
22000 Šibenik


U prilogu je Obrazac Zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izvedenu građevinu, u kojem su navedeni obvezni prilozi za izdavanje predmetnog rješenja.

Na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr bit će objavljivani detalji i obavijesti o načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva za legalizaciju.

Također, obavještavamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, osobno ili na telefon 022/ 439-264, 022/438-238 te mail ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr.


                                                                                                                  Načelnik
                                                                                                                  Ivan Klarin O P Ć I N A T I S N O
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260Klasa: 361-01/11-01/2735
Ur.broj: 2182/05-02/11-01
Tisno, 11. studenog 2011. godine

Temeljem članka 28. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11 ) Načelnik Općine Tisno objavljuje:

JAVNI POZIV (III)
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Tisn
o

U „Narodnim novinama“ br. 90/11 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 10. kolovoza 2011. godine.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se nova zgrada odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta nadležnog tijela kojim se odobrava odnosno izgrađenoj protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti ( DOF5) u mjerilu 1:50000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od dana 21. lipnja 2011. godine , ukoliko su do tog dana izvedeni:
- svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
- svi grubi građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona i ukoliko njezino ozakonjenje člankom 5. Zakona nije isključeno.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. citiranog Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području.

Predmetni popis zgrada, sukladno članku 8. Zakona potrebno je da sadrži: podatke vlasnika/investitora zgrade i podatke o lokaciji (oznaka katastarske čestice i/ili adresu).

Temeljem naprijed navedenog

pozivamo sve one koji raspolažu podacima ili imaju saznanja o nezakonito izgrađenim zgradama posebno uključujući vlasnike/investitore
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno
da najkasnije do 31. prosinca 2011. godine,
dostave podatke radi formiranja popisa nezakonito izgrađenih zgrada na adresu:
Općina Tisno
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje
i planiranje te komunalne poslove
Uska ulica 1
22240 Tisno


Nezakonito izgrađena zgrada legalizira se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu:

Šibensko kninska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Trg Pavla Šubića I br.2
22000 Šibenik


U prilogu je Obrazac Zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izvedenu građevinu, u kojem su navedeni obvezni prilozi za izdavanje predmetnog rješenja.

Na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr bit će objavljivani detalji i obavijesti o načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva za legalizaciju.

Također, obavještavamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, osobno ili na telefon 022/ 439-264, 022/438-238 te mail ivica.pirjak@tisno.hr  ili marijana.simic@tisno.hr.


                                                                                    Načelnik
                                                                                    Ivan Klarin


O P Ć I N A   T I S N O
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260Klasa: 361-01/11-01/2262
Ur.broj: 2182/05-02/11-01
Tisno, 13. listopada 2011. godine

Temeljem članka 28. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11 ) Načelnik Općine Tisno objavljuje:

JAVNI POZIV (II)
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Tisno

U „Narodnim novinama“ br. 90/11 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 10. kolovoza 2011. godine.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se nova zgrada odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta nadležnog tijela kojim se odobrava odnosno izgrađenoj protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti ( DOF5) u mjerilu 1:50000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od dana 21. lipnja 2011. godine , ukoliko su do tog dana izvedeni:
- svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
- svi grubi građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona i ukoliko njezino ozakonjenje člankom 5. Zakona nije isključeno.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. citiranog Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području.

Predmetni popis zgrada, sukladno članku 8. Zakona potrebno je da sadrži: podatke vlasnika/investitora zgrade i podatke o lokaciji (oznaka katastarske čestice i/ili adresu).

Temeljem naprijed navedenog

pozivamo sve one koji raspolažu podacima ili imaju saznanja o nezakonito izgrađenim zgradama posebno uključujući vlasnike/investitore
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno
da najkasnije do 31. prosinca 2011. godine,
dostave podatke radi formiranja popisa nezakonito izgrađenih zgrada na adresu:

Općina Tisno
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje
i planiranje te komunalne poslove
Uska ulica 1
22240 Tisno

Nezakonito izgrađena zgrada legalizira se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu:

Šibensko kninska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Trg Pavla Šubića I br.2
22000 Šibenik


U prilogu je Obrazac Zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izvedenu građevinu, u kojem su navedeni obvezni prilozi za izdavanje predmetnog rješenja.

Na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr bit će objavljivani detalji i obavijesti o načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva za legalizaciju.

Također, obavještavamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, osobno ili na telefon 022/ 439-264, 022/438-238 te mail ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr.

Načelnik
Ivan Klarin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OPĆINA TISNO
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260


Klasa: 361-01/11-01/2262
Ur.broj: 2182/05-02/11-01
Tisno, 12. rujna 2011. godine

Temeljem članka 28. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11 ) Načelnik Općine Tisno objavljuje:

JAVNI POZIV (I)
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Tisno

U „Narodnim novinama“ br. 90/11 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 10. kolovoza 2011. godine.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se nova zgrada odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta nadležnog tijela kojim se odobrava odnosno izgrađenoj protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti ( DOF5) u mjerilu 1:50000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od dana 21. lipnja 2011. godine , ukoliko su do tog dana izvedeni:
- svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
- svi grubi građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona i ukoliko njezino ozakonjenje člankom 5. Zakona nije isključeno.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. citiranog Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području.

Predmetni popis zgrada, sukladno članku 8. Zakona potrebno je da sadrži: podatke vlasnika/investitora zgrade i podatke o lokaciji (oznaka katastarske čestice i/ili adresu).

Temeljem naprijed navedenog

pozivamo sve one koji raspolažu podacima ili imaju saznanja o nezakonito izgrađenim zgradama posebno uključujući vlasnike/investitore
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno
da najkasnije do 31. prosinca 2011. godine,
dostave podatke radi formiranja popisa nezakonito izgrađenih zgrada na adresu:

Općina Tisno
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje
i planiranje te komunalne poslove
Uska ulica 1
22240 Tisno


Nezakonito izgrađena zgrada legalizira se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu:

Šibensko kninska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Trg Pavla Šubića I br.2
22000 Šibenik

U prilogu je Obrazac Zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izvedenu građevinu, u kojem su navedeni obvezni prilozi za izdavanje predmetnog rješenja.

Na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr bit će objavljivani detalji i obavijesti o načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva za legalizaciju.

Također, obavještavamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, osobno ili na telefon 022/ 439-264, 022/438-238 te mail ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr


Načelnik
Ivan Klarin