7. redovna sjednica Općinskog vijeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

7. redovna sjednica Općinskog vijeća

OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE


Klasa: 021-01/10-7. V
Ur.broj: 2182/05-01/10-7.V
Tisno, 11. veljače 2010. godine

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-

Predmet: Poziv za 7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.-

Na temelju članka 22. Statuta općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09 i 14/09. ispr.),

S A Z I V A M

7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati 19. veljače (petak) 2010. godine u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 18,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Verifikacija zapisnika sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća
  2. Odluka o usvajanju Sporazuma o osnivanju trgovačkog društva „Zeleni otok“ d.o.o.
  3. Odluka o izmjeni cijene usluge odvoza otpada
  4. Izvješće s prethodne rasprave o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Šibensko kninske županije


Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici, a mogući izostanak opravdaju na telefone: 439-260 i 439-257.


                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                            Petar Jakovčev v.r.