Realizacija projekta izvanrednog održavanja državne ceste D59, dionica Dazlina - Kapela

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Realizacija projekta izvanrednog održavanja državne ceste D59, dionica Dazlina - Kapela

Na upit Općine Tisno o stanju realizacije projekta izvanrednog održavanja državne ceste D59, dionica Dazlina - Kapela, stigao je odgovor iz Hrvatskih cesta d.o.o. Projekt je trenutno u postupku javne nabave za izvođenje radova, a otvaranje ponuda biti će održano 05. srpnja 2011. godine. Nakon postupka javne nabave i ugovaranja uslijediti će i početak radova za koje se predviđa da će trajati devet mjeseci.