Javna nabava - uređenje obale Zaratić u Jezerima, II faza

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - uređenje obale Zaratić u Jezerima, II faza

Općina Tisno je danas, 04. siječnja, objavila poziv za nadmetanje za radove na uređenju obale Zaratić u Jezerima, II faza. Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. siječnja 2011. godine u 14,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1 biti održano javno otvaranje ponuda.