Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2011. godinu

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2011. godinu

Upravni odjel za financije i javne prihode Općine Tisno, raspisao je javni Poziv za predlaganje programa u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2011. godinu. Javni poziv i  prijavnice za šport, kulturu i ostale društvene djelatnosti možete vidjeti i preuzeti sa slijedećih linkova:


Javni poziv za program javnih potreba u društvenim djelatnostima Opcine Tisno za 2011. godinu
Prijavnica za kulturu 2011
Prijavnica za šport 2011
Prijavnica za ostale programe javnih potreba 2011.doc