13. redovna sjednica Općinskog vijeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

13. redovna sjednica Općinskog vijeća

OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE


Klasa: 021-01/10-13.V
Ur.broj: 2182/05-01/10- 13.V
Tisno, 15. prosinca 2010. godine

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-


Predmet: Poziv za 13. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.

Na temelju članka 22. Statuta općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09,14/09. ispr. i 12/10),

S A Z I V A M

13. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati dana 20. prosinca 2010.godine (ponedjeljak) u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 17,00 sati.


Za sjednicu predlažem sljedeći,

D N E V N I    R E D:

1. Verifikacija zapisnika za održane 12. redovne sjednice Općinskog vjeća Općine Tisno
2. Verifikacija zapisnika sa održane 6. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
3. Odluka o nerazvrstanim cestama
4. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti „Ježinac“ d.o.o.
5. Izvješće o Planu upravljanja Parkom prirode Vransko jezero ( zbog obimnosti materijala nije dostavljena preslika Plana već vijećnici mogu izvršiti uvid u Plan u prostorijama Općine Tisno)
6. Odluka o Planu gospodarenja otpadom za Općinu Tisno
7. Izvješća direktora ureda turističkih zajednica Jezera, Betine i Tisnog za 2010. godinu
8. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tisno za 2009.godinu
9. Financijski plan ustanove Dječji vrtići „Vrapčić“ 2011. godinu
10. Prijedlog proračuna DVD-a Tisno za 2011. godinu
11. Financijsko izvješće JKP „Ježinac“ za 2009. godinu
12. Program rada JKP „Ježinac“ za 2011. godinu
13. III Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2010. godinu
14. Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu
15. III Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
16. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
17. II Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
18. Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
19. Program socijalnih potreba za 2011. godinu
20. II Izmjene programa javnih potreba u športu za 2010. godinu
21. Program javnih potreba u športu za 2011. godinu
22. III Izmjene Proračuna Općine Tisno za 2010. godinu
23. Proračun Općine Tisno za 2011. godinu
24. Odluka o izvršenju proračuna
25. Projekcija Proračuna za razdoblje od 2011. do 2013. godine

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na telefone: 439-260 i 439-264.


Predsjednik Općinskog vijeća

Petar Jakovčev v.r.