Uređenje tišnjanske stare gusterne

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Uređenje tišnjanske stare gusterne

Mjesni odbor Tisno početkom ljeta prijavio se na natječaj kojeg je objavila zaklada “Kajo Dadić” iz Splita sa inicijativom koja nosi naziv "Tišnjanska stara gusterna", a čiji je cilj uređenje stare gusterne koja se nalazi u blizini Svetišta Gospe od Karavaja. U inicijativi bi trebali sudjelovati MO Tisno, mještani volonteri, razne tišnjanske udruge i tišnjanska osnovna škola a naravno u cjelokupnoj inicijativi podršku će u svemu davati Općina Tisno.
Ovu inicijativu mjesnog odbora Tisno, zaklada “Kajo Dadić” iz Splita prepoznala je kao kvalitetnu te je mjesnom odboru dodijelila financijsku potporu u iznosu od 12.000,00 kuna. Dobivena sredstva smiju se trošiti isključivo u svrhu realizacije inicijative, a vremenski period odvijanja inicijative je ograničen od strane gore navedene Zaklade na period od 1.listopada do 31.studenoga ove godine.