Uređenje platoa ispred groblja u Dubravi kod Tisna

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Uređenje platoa ispred groblja u Dubravi kod Tisna

U Dubravi kod Tisna, tvrtka "Sarađen" d.o.o. je započela radove na uređenju platoa ispred crkve Presvetog Srca Isusova  i mjesnog groblja. "Sarađen" d.o.o. će radove na ravnanju i saniranju platoa koji će biti u funkciji parkirališta, prema sporazumu sa Mjesnim odborom Dubrava kod Tisna obaviti besplatno.