Odluka o odabiru – nabava podzemnih kontejnera za komunalni otpad s ugradnjom

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru – nabava podzemnih kontejnera za komunalni otpad s ugradnjom

Za nabavu podzemnih kontejnera za komunalni otpad s ugradnjom, kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda od S.T.P. d.o.o. za zaštitu okoliša, Lučki odvojak 1, Zagreb. Do isteka roka za dostavu ponuda primljene su dvije ponude: od S.T.P. d.o.o. za zaštitu okoliša (400.787,95 bez PDV) i Gradatin d.o.o., Livadarski put bb, Sesvete (330.226,20 bez PDV). Ponuda ponuditelja Gradatin d.o.o., nije zadovoljila sve tražene uvjete iz dokumentacije jer ponuditelj nije dokazao tehničku sposobnost, nije dostavio tražene certifikate i uzorak kontejnera, te je ocijenjena kao neprihvatljiva sukladno članku 29. Zakona o javnoj nabavi.