Pristiglo 8 ponuda za dodjelu koncesije - Luka nautičkog turizma u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Pristiglo 8 ponuda za dodjelu koncesije - Luka nautičkog turizma u Tisnome

Na natječaj za Javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke na dijelu k.o. Tisno,  pristiglo je 8 ponuda koje su otvorene u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 29. siječnja ove godine.

Ponude su poslali:

  • BUM GRADNJA d.o.o. Zagreb
  • MARINA KORNATI-TISNO Betina
  • MARIJAN ŠUŠKO Split
  • DANA PHAROS d.o.o. Murter
  • MARINA TISNO d.o.o. Šibenik
  • PILOT GRADNJA d.o.o. Donji Stupnik
  • MARINETEK - MARINA SISTEMI d.o.o. Šibenik
  • MARINA TISNO-LUKE d.o.o. Tisno
Napovoljnija ponuda biti će izabrana u roku 14 dana od dana otvaranja ponuda.