Ugovor o sufinanciranju izgradnje športske dvorane - reagiranje na netočne navode općinske organizacija HDZ-a

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Ugovor o sufinanciranju izgradnje športske dvorane - reagiranje na netočne navode općinske organizacija HDZ-a