Zatvorena financijska konstrukcija izgradnje sportske dvorane u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Zatvorena financijska konstrukcija izgradnje sportske dvorane u Tisnome

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, odobrilo je Općini Tisno dodatnih 700.000,00 kuna za završetak radova na sportskoj dvorani u Tisnome. Sredstva će biti utrošena za završne radove i postavljanje opreme u dvorani. Ovo je treći ugovor o sufinanciranju koji je Općina Tisno sklopila sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, a u izvornom ugovoru ovaj iznos od 700.000,00 kuna je bio obveza Općine Tisno, te je taj dio Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta sada preuzelo. Sa ovim ugovorom i odlukom o korištenju planiranih sredstava koju vam prilažemo na uvid, financijska konstrukcija izgradnje dvorane je zatvorena.