Izvješće sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

U prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno dana 04. veljače 2013.godine s početkom u 15,00 sati održana je 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno. Na samom početku sjednice utvrđeno je da je sjednici nazočno šest od ukupno jedanaest vijećnika te da postoji kvorum za valjano odlučivanje. Potom se prešlo na usvajanje točaka dnevnog reda kao i njegovih dopuna te je jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Verifikacija zapisnika sa 13. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
3. Odluka o komunalnom doprinosu
4. Odluka o zahtjevu DVD Tisno za financiranje ishođenja projektne dokumentacije i geodetskih izmjera za legalizaciju objekta DVD Tisno
5. Odluka o financiranju troškova školovanja djelatnika DVD Tisno

Nakon usvajanja dnevnog reda g. Petar Jakovčev, predsjednik općinskog vijeća Općine Tisno, otvorio je aktualni sat. Na samom početku aktualnog sata g. Velimir Reškov, predsjednik mjesnog odbora Dubrava kod Tisna postavio je pitanje kako se razvija druga faza izgradnje vodovoda kroz Dubravu, na što je g. Ivan Klarin, načelnik Općine Tisno, ukazao da je projekt u fazi pokretanja izrade lokacijske dozvole te je u postupku izrada projekta ceste kroz naselje Dubravu radi ishodovanja iste ,međutim, ono što donekle koči postupanje su neriješeni imovinskopravni odnosi sa g. Franom Stegićem, koji kada budu riješeni ubrzati će postupak značajno. Nadalje, g. Velimir Reškov postavio je pitanje da li je u sklopu radova na uređenju križanja Kapela moguće ostvariti uređeno autobusno čekalište na djelu raskrižja prema Zadru, na što je načelnik kazao da obzirom da Općina Tisno nije nositelj projekta uređenja križanja Kapela nije mu poznato da li je predviđeno predmetno čekalište, ali ako i nije postaviti će ga Općina Tisno o svom trošku.
Zorana Bokana, predsjednika Mjesnog odbora Betina, zanimalo je zašto se postavlja rasvjeta na malonogometnom igralištu u Betini kada nekoliko ulica nije dobilo javnu rasvjetu iako njihovi stanovnici to već duže vremena zahtijevaju , naime, poznato je da se igralištem loše upravlja da se isto uništava, stoga bi slično moglo dogoditi i sa novopostavljenom javnom rasvjetom. Načelnik Općine kazao je kako mu je poznato da se malonogometnim igralištem u Betini ne gospodari na optimalan način, naime malonogometno igralište u Betini dano je na upravljanje MNK Kalafat, kao što je upravljanje igralištem u Jezerima dano na upravljanje MNK Jezera, međutim, za ustvrditi je da bi MNK Kalafat mogao puno bolje voditi brigu o igralištu jer se isto uništava, odlaže se smeće, uništava se ograda, sve u svem igralište ne ispunjava svoju svrhu što svakako treba promijeniti.
U daljnjem tijeku aktualnog sata, g. Velimir Reškov kazao je da Dubravari nemaju gdje odlagati stari papir, a radi se o vrijednom komunalnom otpadu, na što je g. Miljeniko Meštrov, zamjenik načelnika Općine Tisno, kazao da će ovu primjedbu svakako uzeti u obzir te će se u Dubravi nastojati postaviti kontejneri za odlaganje papira i plastične ambalaže.
Vijećnika Antu Jandrića zanimalo je koji se radovi izvode u šumi iznad ulice Ante Starčevića u Tisnom, na što g. Ivan Klarin, načelnik pojasnio da se radi o prosijecanju šume radi izgradnje protupožarnog puta u dužini negdje od 1600-1700 m. Nakon što je više nije bilo pitanja g. Petar Jakovčev, predsjednik općinskog vijeća je zatvorio aktualni sat te se prešlo na raspravu i glasanje o predloženim točkama dnevnog reda.
Vijećnici su jednoglasno usvojili točku 1. i 2. koje se odnose na verifikaciju zapisnika za 23. redovne i 13.izvanredne sjednice vijeća.
Najviše zanimanja i rasprave izazvala je točka 3. Odluka o komunalno doprinosu Općine Tisno. Uvodnu riječ o ovoj odluci dao je g. Ivan Klarin, načelnik Općine Tisno koji je kazao da se radi o nikada povoljnijoj odluci o komunalnom doprinosu kojom se otvara jedinstvena prilika da stanovništvo legalizira svoje bespravno sagrađene objekte sa što manje troška. Naime, najznačajnije novine odnosno povoljnosti koje donosi ova odluka su: da se potrebna duljina prebivanja na području Općine Tisno radi ostvarivanja pogodnosti smanjuje sa 15 godina na pet godina, zatim, podiže se visina zapremnine zgrade sa 600 m3 na 1000 m3 što znači da će se za zgrade zapremnine do 1000 m3 plaćati 45 odnosno 30 kn/m3, a kao se radi o stanovništvu koje ima prebivalište na području Općine Tisno i kojima je to prva stambena zgrada kojom zbrinjavaju svoje stambeno pitanje, ostvaruju dodatnu pogodnost jer se iznos umanjuje za 50%. Nadalje, produljuje se rok obročne otplate na 5 godina odnosno 20 rata za stalno stanovništvo odnosno 2 godine ili 8 obroka za ostale, dok se za manje zgrade bilo samostalne građevne cjeline smještene kao pojedinačne na zasebnom zemljištu ili kao pomoćne osnovnim građevinama, unutar građevinskog područja čija ukupna zapremnina ne premašuje 250 m3 jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 11 kn/m3 na koji iznos nema umanjenja.
Nadalje, načelnik je kazao da se prije svega omogućava stanovništvu da po povoljnijim uvjetima legaliziraju svoje stambene objekte, dok će se obračun komunalnog doprinosa odnosno legalizacija objekata većih od 1000 m3, a radi se o zgradama znatne veličine koje su pretežno namijenjene prodaji i iznajmljivanju apartmana odnosno poslovnoj svrsi, vršiti po tarifi od 138 kn/m3.
Vijećnici su najviše pitanja postavljali glede granice zapremnine od 1000 m3 kod koje je primjerice vijećnik Ante Jandrić istaknuo da bi ona trebala biti veća jer da ima i obiteljskih kuća koji prelaze tu granicu, a za koje se će morati plaćati doprinos po vrijednosti 138 kn/m3.
Nadalje, vijećnici su ustvrdili da je što se tiče ostvarivanja prava na pogodnost ako je korisnik bio branitelj i to duže od godine dana, sam rok od godine dana je nepotreban, već je dovoljno da je nekom priznat status branitelja da bi mogao ostvariti pogodnost. Stoga je predložen amandman na prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu koji glasi da se iz čl. 12. st.6 iste brišu riječi „godina dana“.
Nakon okončane rasprave vijećnici su usvojili Odluku o komunalnom doprinosu uz izmjenu kao u amandmanu sa pet glasova za i jednim glasom protiv.
Točku 4. Odluka o zahtjevu DVD Tisno za financiranje ishođenja projektne dokumentacije i geodetskih izmjera za legalizaciju objekata DVD Tisno usvojena je jednoglasno dok je točka 5. Odluka o financiranju troškova školovanja djelatnika DVD Tisno uz amandman da upravni odbor DVD-a Tisno odlukom odredi jednog djelatnika kojemu će se omogućiti školovanje usvojena sa pet glasova za i jednim suzdržanim glasom.Zapisničar:

Marijana Pavić v.r.