Satnica podizanja i spuštanja mosta u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Satnica podizanja i spuštanja mosta u Tisnome

Iz poduzeća "Hrvatske ceste" d.o.o. stigla nam je obavijest o rasporedu podizanja i spuštanja mosta u Tisnome za ovu sezonu:

"Podizni most u Tisnome, između otoka Murtera i kopna, na državnoj cesti D 121, od 15.05.2010.-15.09.2010. godine podizati će se svakodnevno, dva puta:
  •  u 09,00 sati - s početkom spuštanja u 09,30 sati
  •  u 17,00 sati - s početkom spuštanja u 17,30 sati
Za vrijeme podizanja i spuštanja mosta, cestovni promet biti će zaustavljen."