Završio javni uvid u projekt uređenja obale Sv. Martina u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Završio javni uvid u projekt uređenja obale Sv. Martina u Tisnome

Javni uvid u idejni projekat za namjeravani zahvat u prostoru - Uređenje obalnog pojasa u naselju Tisno, Obala Sv. Martina (Istočno od mosta), radi davanja primjedbi odnosno prijedloga za doradu projekta koji je trajao od 05. do 12. veljače 2013. godine, rezultirao je samo jednim upisom u knjigu primjedbi. Primjedbu je stavio Općinski odbor HDZ-a Tisno, a potpisuju je predsjednik Općinske organizacije HDZ-a, gospodin Joso Stegić i predsjednik ogranka HDZ-a Tisno, gospodin Marijan Lampalo. U primjedbi se navodi da će izvedbom projekta tj. nasipanjem mora ugroziti pomorski put, te da se problem zapljuskivanja mora u vrijeme juga rješava samo parcijalno jer se time neće zaustaviti zapljuskivanje mora na suprotnoj (kopnenoj) strani obale. Primjedba će biti proslijeđena glavnom projektantu i u primjerenom roku će se dati odgovor OO HDZ-a Tisno.