Počeli radovi na vodovodnoj mreži - predio Brošćica u Jezerima

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Počeli radovi na vodovodnoj mreži - predio Brošćica u Jezerima

U Jezerima su započeli radovi na 1. fazi priključenja predjela Brošćica na vodovodnu mrežu. Spomenuta faza radova obuhvaća trasu od predjela Zaratić do Trga križa.  Sredstva je  osiguralo poduzeće Vodovod i odvodnja d.o.o. iz Šibenika. Radovi će trajati do početka turističke sezone, a nastaviti će se u jesen.