Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2012. godinu

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2012. godinu

Upravni odjel za financije i javne prihode Općine Tisno, raspisao je javni Poziv za predlaganje programa u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2012. godinu. Javni poziv i prijavnice za šport, kulturu i ostale društvene djelatnosti možete vidjeti i preuzeti sa slijedećih linkova:


Javni poziv program javnih potreba 2012
Prijavnica za kulturu 2012
Prijavnica za šport 2012
Prijavnica za ostale programe javnih potreba 2012