Poziv mjetštanima Betine za donaciju izložbenih predmeta vezanih uz brodogradnju

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Poziv mjetštanima Betine za donaciju izložbenih predmeta vezanih uz brodogradnju

Pozivaju se mještani Betine za donaciju predmeta koji bi mogli biti uvršteni u stalni postav izložaka u Muzeju brodogradnje koji se uređuje u Betini. To mogu biti stare fotografije, predmeti vezani uz tematiku, povijesni dokumenti i slično.
Materijali se mogu predati u prostorijama TZ Betina za vrijeme radnog vremena ureda (08,00-15,00 sati). Predmeti koji ne budu uvršteni u stalni izložbeni postav, biti će vraćeni vlasnicima, kao i fotografije nakon obrade i kopiranja.
Molimo mještane Betine za sudjelovanje kako bi stvorili bogat i raznovrstan postav izložaka u Muzeju brodogradnje i tako omogućili našim gostima kao i mlađim generacijama da imaju uvid u ovaj vrijedan tradicionalni zanat koji obilježava betinsku povijest i sadašnjicu.