"Bum gradnja" d.o.o. izgubila koncesiju za luku nautičkog turizma u uvali Luke

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

"Bum gradnja" d.o.o. izgubila koncesiju za luku nautičkog turizma u uvali Luke