Izvješće sa prezentacije gotovosti projekta sustava odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa prezentacije gotovosti projekta sustava odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera

Za dan 16. listopada 2012. godine bila je najavljena 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno s temom rasprave o projektu sustava odvodnje i pročišćavanja Pirovac- Tisno- Jezera, međutim, obzirom na nedostatak vijećničkog kvoruma sjednica je pretvorena u prezentaciju i raspravu o predmetnoj temi projekta sustava odvodnje i pročišćavanja Pirovac- Tisno- Jezera. Prezentaciju projekta sustava odvodnje i pročišćavanja Pirovac- Tisno- Jezera održao je g. Petar Marjan, dipl.ing. građ., direktor tvrtke HIDRO CONSULT d.o.o. iz Rijeke koja je izrađivač dokumentacije glavnog projekta sustava odvodnje i pročišćavanja Pirovac- Tisno- Jezera, a prezentaciji su prisustvovali g. Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika Općine Tisno, g. Ante Šparica, načelnik Općine Pirovac, g. Bruno Gulam, zamjenik načelnika Općine Pirovac, g. Antonio Begić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Pirovac, vijećnici Općinskog vijeća Općine Tisno: gđa. Ervina Tomin, g. Branko Pavlov, g. Ante Jandrić, i g. Stipe Berak te predstavnici TZ Općine Tisno i TZ Pirovac, predstavnici Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik te drugi uvaženi gosti.
U svom izlaganju g. Petar Marijan pojasnio je kako tvrtka HIDRO CONSULT d.o.o. za zadatak ima izraditi glavni projekt sustava odvodnje Pirovac- Tisno- Jezera koji uključuje 1. fazu koja predstavlja kostur ovog kanalizacijskog sustava koji čini izgradnja 6 km gravitacijskih cjevovoda, 9 km tlačnih cjevovoda, 9 crpnih stanica, zajednička crpka za pročišćavanje i podmorski ispust, a na temelju idejnog projekta koji je izradila druga tvrtka, uz manje korekcije. Financiranje ove 1. faze bilo je predviđeno iz Jadranskog projekta koji čine sredstva Svjetske bake koji podiže Republika Hrvatska s kojim se financira cca 40% investicije dok cca 60 % financiraju jedinice lokalne samouprave, međutim taj sustav financiranja gasi se negdje 2014. godine, tako da je projekt odvodnje Pirovac- Tisno- Jezera ušao u program Hrvatskih voda da bi se financirao iz kohezijskih fondova Europske Unije. Ovakav sustav financiranja iz kohezijskih fondova je daleko prihvatljiviji za Općinu jer bi EU trebala financirati najmanje 70% investicije dok bi preostali dio financirala javna poduzeća u konkretnom slučaju Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, a lokalnoj zajednici bi preostao udio od oko 5%.
Sam sustav iziskuje niz crpnih stanica zbog konfiguracije terena, a ono što najviše karakterizira ovaj sustav je izuzetno visok omjer ljetne i zimske količine otpadnih voda. Sada prosječna zimska količina iznosi cca 14 l/s otpadnih voda, dok bi u špici turističke sezone iznosi oko 120 l/s sukladno čemu su dimenzionirani i cjevovodi crpne stanice i uređaji za pročišćavanje. Zajednički uređaj za pročišćavanje za cijeli sustav prvotno je planiran kao 1. stupanj pročišćavanja odnosno mehaničko pročišćavanje, djelomično pročišćavanje, koje je zadovoljavalo uvjete za financiranje iz Jadranskog projekta, međutim financiranje sustava iz kohezijskih EU fondova zahtjeva II. stupanj pročišćavanja koji je nešto skuplji za izgradnju i financiranje, ali neminovan. Pomorski ispust predviđen je u moru 1200 m od obale i to je ispuštanje pročišćenih ili djelomice pročišćenih otpadnih voda u more. Stoga da bi se ostvarila sredstva iz kohezijskih fondova potrebo je još izraditi tehničku dokumentaciju za proširenje kolektorske mreže, veći broj crpnih stanica, ukupno 23 te dograditi uređaj za pročišćavanje na II. stupanj pročišćavanja tj. biološko pročišćavanje, i na kraju kanalizacijska mreža po naseljima. Po uvodnom izlaganju g. Petra Marjana otvorena je rasprava. Ante Jandrić, vijećnik Općinskog vijeća Općine Tisno postavio je pitanja: ukupne konkretne cijene sustava na kraju, te da li EU daje sredstva u tijeku izvođenja radova ili po njihovom završetku, na što je g. Marijan pojasnio da se procjena konačne cijene može napraviti lako uzevši u obzir cijene glavnog kolektora, crpnih stanica, ispusta, uređaja za pročišćavanje, tlačnih cjevovoda itd, a što se tiče financiranja iz fondova EU izvođači su osigurani da će dobivati sredstva u tjeku izvođenja radova. Nadalje, Ante Jandrić postavio je pitanje održavanja sustava na godišnjoj razini, na što je g. Marijan odgovorio da iz iskustava predviđa cijenu održavanja od 3 do 5 kn/m3 otpadne vode, što nije jeftin sustav, ali ne postoji sustav čije održavanje je ispod 3 kn/m3 otpadne vode. Stipe Berak, vijećnik Općinskog vijeća Općine Tisno, istaknuo je kako zagovara ovaj sustav koji, iako je skuplji, jedini je način i izlaz da ovo područje riješi pitanje otpadnih voda, pogotovo ako želimo biti turistička destinacija. G. Ante Šparica, načelnik Općine Pirovac, rezimirao je, što je glede predmetnog sustava napravljeno do danas, a to je da su ovi projekti ušli u prostorno plansku dokumentaciju, da je napravljen idejni projekt, da je napravljena studija utjecaja na okoliš i da je ugovorena izrada gl. projekta koji vodi g. Marijan, te naglasio da bez kvalitetno riješenog sustava odvodnje nema novih turističkih kapaciteta kao trajnih vrijednosti. Nadalje, g. Miljenko Meštrov postavio je pitanje da li EU financira cijeli sustav uključujući i priključak sekundarne mreže, što je g. Marijan potvrdio i naglasio da EU financira cjelokupni sustav uključujući i pripadajuću mrežu sve do graničnog okna na koje se priključuju pojedina kućanstva tj. EU će financirati sve ono što se pripremi u dokumentaciji i što EU prihvati kao isplativo. G. Meštrov na kraju je naglasio veliku važnost nadzora nad cijelim sustavom od kojega ne smije biti nikakvih odstupanja da bi isti prošao uvjete EU, te iskazao zadovoljstvo što se nakon nekoliko godina stagnacije ovaj projekt drastično pokrenuo.


Zapisničar:

Marijana Pavić, v.r.