Javno izlaganje po Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prostornom planu uređenja Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javno izlaganje po Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prostornom planu uređenja Općine Tisno

Dana 31.08.2011. g. u prostorijama Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno, sa početkom u 11,30 h, održano je javno izlaganje po Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prostornom planu uređenja Općine Tisno u okviru trajanja javne rasprave koja traje od 08. kolovoza do 07. rujna 2011.godine. Javnom izlaganju uz predstavnike Općine Tisno (nositelje izmjena i dopuna), načelnika Općine Tisno Ivana Klarina, pročelnika upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Ivicu Pirjaka, stručnu suradnicu Marijanu Šimić, izrađivače plana „Urbanistički zavod grada Zagreba“ d.o.o. - direktora Luku Šulentića, te stručnog suradnika Ivana Kapovića, pristupilo je više od 80 zainteresiranih mještana i drugih interesanata nastojeći sudjelovati u raspravi na nacrt prijedloga oko I.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno. Neke od novina koje su obuhvaćene ovim nacrtom prijedloga odnose se na preraspodjelu građ. područja naselja Općine Tisno, formiranje građ. područja naselja na predjelu Ivinj, ukidanje nekih Urbanističkih planova uređenja od kojih se neki korigiraju, a na određenim lokacijama se i predviđa obveza donošenja novih kao što je to primjerice slučaj za tradicijsko brodogradilište u Betini (drvena brodogradnja). Valja naglasiti da prema sudjelovanju prisutnih u raspravi i dalje postoji interes za formiranje nove turističke zone u Uvali Sv. Nikole, a za koju je ipak potrebno pričekati izmjene i dopune županijskog plana čije donošenje III. Izmjena i dopuna je u tijeku.