Poziv za ponovni uvid uređenja Uske ulice u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Poziv za ponovni uvid uređenja Uske ulice u Tisnome

O P Ć I N A     T I S N O
Načelnik

Tel/faks: 022 439-262, 439-260


Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine" br. 76/07 i 38/09) i Zaključka načelnika Općine Tisno, upućujemo slijedeći


P O Z I V

za ponovni uvid
Prijedloga uređenja Uske ulice u Tisnom


Ponovni uvid i izlaganje o prijedlogu uređenja Uske ulice u Tisno, održat će se u utorak 26. siječnja 2010. godine u 18,00 sati u prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno.

Primjer sličnog izvedenog rješenja se može vidjeti na oglasnoj ploči kod Turističke zajednice Tisno.


                                                                        Načelnik

                                                                        Ivan Klarin