Javna nabava - nabava teretnog vozila i pripadajuće opreme za prikupljanje komunalnog i drugog otpada iz podzemno-nadzemnih kontejnera

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - nabava teretnog vozila i pripadajuće opreme za prikupljanje komunalnog i drugog otpada iz podzemno-nadzemnih kontejnera

Općina Tisno je 12. travnja 2012. godine objavila javnu nabavu za nabavu teretnog vozila i pripadajuće opreme za prikupljanje komunalnog i drugog otpada iz podzemno-nadzemnih kontejnera. Krajnji rok za dostavu ponuda je 03. svibnja  2012. godine u 14,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, biti održano javno otvaranje ponuda.