Inicijativa Općine Tisno za pokretanje osnivanja više lučkih uprava na području Šibensko kninske županije

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Inicijativa Općine Tisno za pokretanje osnivanja više lučkih uprava na području Šibensko kninske županije

O P Ć I N A  T I S N O
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260Klasa: 342-21/11-2671
Ur.broj: 2182/05-03/11-01
Tisno, 3. studenog 2011.godine


                                                            Županijska skupština Šibensko kninske županije
                                                            Na ruke Predsjednika g. Josipa Odak
                                                            Trg Pavla Šubića I br. 2
                                                            22000 ŠibenikPredmet: Prijedlog za dnevni red sjednice županijske skupštine - inicijativa za
pokretanje osnivanja više lučkih uprava na području Šibensko kninske
županije


Poštovani,
Prema Prostornom planu Šibensko kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ br. 11/02, 10/05, 3/06, 5/08) određene su luke otvorene za javni promet i to: jedna osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, dvije luke županijskog značaja te više luka lokalnog značaja.
Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije, može se osnovati više županijskih lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09).
Odluku o osnivanju županijskih uprava donosi županijska skupština a nakon utvrđivanja lučkih područja. Ministar mora, prometa i infrastrukture određuje kriterije za osnivanje više županijskih lučkih uprava.
Lučka uprava Šibensko - kninske županije osnovana je 21. rujna, 2002. godine radi upravljanja, gradnje i korištenja Gradske luke Šibenik i drugih luka otvorenih za javni promet na lučkom području Šibensko - kninske županije. Ona između ostalog brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko - tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe, pruža usluge od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području te obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama iz čega proizlazi da je u ovoj županijskoj lučkoj upravi koncentrirana velika moć ali i odgovornost.
Smatram, da bi se, upravo, formiranjem više samostalnih županijskih lučkih uprava, sama moć i odgovornost preraspodijelili, a samim time bi se povećala djelotvornost i učinkovitost – efektivnost, svih djelatnosti koje obavlja lučka uprava.
Uzmimo jedan jednostavni primjer naplate dnevnog veza u ljetnim mjesecima. Naime, budući se radi o velikom broju lučkih područja, teško se kontrolira i naplaćuje dnevni (tranzitni) vez, te se mnoga plovila nezakonito i besplatno vezuju za porte lučke uprave. Osim toga, javljaju se i pojedinci i udruge koje uzimaju za pravo neovlašteno naplaćivati dnevni vez upravo na tim portima.
Primorsko-goranska županija je u proljeće 1999. godine osnovala čak osam Županijskih lučkih uprava i od tada su se konkretno, prihodi od naplate vezova višestruko povećali.
Nadalje, nema koordinacije općinske uprave i lučke uprave u rentabilnom upravljanju cjelovitim obalnim prostorom, budući se javne površine i pomorsko dobro koje nije proglašeno lučkim područjem isprepliću s lučkim područjem. Interes općinske uprave je svakako uređenje i održavanje reda na obalnom području unutar svojih granica.
Radi se o problematici koja se pokušava riješiti već dulji niz godina donošenjem novog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, čiji se prijedlozi nekoliko puta objavljivani na stranicama Ministarstva mora, prometa i veza, no ništa dalje se nije postiglo.
Smatram da bi se upravo ovim prijedlogom osnivanja više županijskih lučkih uprava donekle riješili navedeni problemi.
Predlažem, da se osnuje nekoliko županijskih lučkih uprava i to kako slijedi: jedna za lučka područja Općina Tisno, Murter-Kornati i Pirovca, druga za lučka područja Grada Vodica i Općine Tribunj, treća za lučka područja na prostoru Grada Šibenika i četvrta za područja Općina Rogoznice i Primoštena. Ukoliko neke od spomenutih općina i gradovi ne žele na svom području zasebnu lučku upravu, ova sadašnja jedina županijska lučka uprava bi pokrivala tamošnja lučka područja
Broj djelatnika sadašnje jedinstvene Lučke uprave Šibensko kninske županije ne bi bitno povećao, jer bi se sadašnji djelatnici rasporedili po novim upravama.
Kao primjer povećane efikasnosti i efektivnosti, konkretno u ishodovanju dozvola za gradnju, nastale nakon „deregionalizacije“ navodim osnivanje ispostava Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju u Šibensko kninskoj županiji u Drnišu, Kninu i Rogoznici na zadovoljstvo tamošnjih općinskih uprava.
Na kraju, ovaj prijedlog bi se trebao protumačiti samo kao inicijativa, a za samo osnivanje, naravno, potrebno je upoznati predstavnička tijela općinskih i gradskih uprava, te osnovati Stručno povjerenstvo koje će utvrditi sam postupak osnivanja.

U nadi da će se ova inicijativa uvrstiti u dnevni red sljedeće redovne sjednice županijske skupštine Šibensko- kninske županije, unaprijed se zahvaljujem,
                                                                               Načelnik
                                                                               Ivan Klarin