Objava javne rasprave

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Objava javne rasprave

Na temelju članka 86. zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), Jedinstveni upravni odjel Općine Tisno objavljuje

JAVNU RASPRAVU
nacta prijedloga za :
UPU obalno područje od mosta do Zapadne Gomilice u Tisnome
UPU obalno područje od Velikog mula do Lovišća

  1. Javna rasprava o prijedlogu gore navedenih planova u trajanju od 30 dana trajati će od 22. rujna do 23. listopada 2009  godine
  2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, javni uvid u prijedloge prostornih planova moguć je u prostorijama Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, svakim radnim danom, u vremenu trajanja javne rasprave od 8,00 do 13,00  sati.
  3. Javno izlaganje održati će se u četvrtak 24. rujna 2009 u prostorijama Društvenog doma (ulaz s obalne strane zgrade) s početkom u 12 sati.
  4. Prijedlozi navedenih planova biti će objavljeni i na web stranici Općine Tisno.
  5. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornih planova dostavljaju se do dana isteka javnog uvida na adresu: Općina Tisno, Jedinstveni upravni odjel, Uska ulica 1, 22240 TISNO