Uređenje Osaranove ulice u Jezerima

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Uređenje Osaranove ulice u Jezerima

Radnici komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o. ovih će dana završiti uređenje Osaranove ulice u Jezerima. Osaranova ulica spaja Donji i Gornji kraj i bila je zaista jedna od najneuređenijih prometnica u Jezerima. Popločavanje joj je dalo novo lice na zadovoljstvo stanovnika i svih onih koji svakodnevno njome prolaze.