Odabrana najpovoljnija ponuda za radove na uređenju uvale Zdrače

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odabrana najpovoljnija ponuda za radove na uređenju uvale Zdrače

Općina Tisno je 16. veljače 2009. godine objavila javnu nabavu za uređenje obale, plaže, parkirališta i zelenih površina u uvali Zdrače - Betina. Prema projektnoj dokumentaciji i troškovniku  koju je izradio Dom Konzalting d.o.o. iz Šibenika, ponuđači su se se natjecali za građevinske i obrtničke radove na predviđenom dječjem igralištu, parkiralištu, sanaciji i uređenju šetnice uz more, malonogometnom igralištu i novoj šetnici.

Natječaj je završio javnim otvaranjem ponuda 26. veljače 2010. godine u 14 sati u prostorijama Općine Tisno.  Pristiglo je ukupno 8 ponuda, a kao najpovoljnija je ocijenjena ponuda građevinskog obrtnika Kreše Gabrića iz Ružića. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude možete pogledati ako kliknete OVDJE!