Poziv za upis djece u Dječji vrtić Vrapčić za pedagošku godinu 2013/2014

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Poziv za upis djece u Dječji vrtić Vrapčić za pedagošku godinu 2013/2014

Zahtjevi za upis djece podnose se od 13. do 22. svibnja 2013., a djeca se upisuju od 1. rujna za pedagošku godinu 2013./2014.
Zahtjev za upis djeteta možete osobno podići u bilo kojem od četiri vrtića ustanove Dječji vrtići "Vrapčić" (DV "Ribica" – Jezera, DV "Školjkica" – Betina, DV "Pčelica" – Murter ili DV "Cvrčak" – Tisno). Ispunjeni zahtjev se predaje u računovodstvo vrtića (Istočna gomilica 22, Tisno) svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati.

UZ POPUNJENI ZAHTJEV POTREBNO JE PRILOŽITI:


- rodni list djeteta
- potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
- preslike osobnih iskaznica roditelja
- potvrdu o prebivalištu djeteta
- potvrde o zaposlenju oba roditelja (preslike radne knjižice ili obrtnice)
- dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU UTVRĐEN JE SLJEDEĆI REDOSLJED:
• Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
• Djeca s teškoćama u razvoju (uz predočenje Nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb, preslika medicinske dokumentacije o vrsti teškoće )
• Djeca bez oba roditelja
• Djeca žrtava i invalida Domovinskog rata
• Djeca oba zaposlena roditelja ili samohranog zaposlenog roditelja
• Djeca u udomiteljskim obiteljima
• Djeca čija su oba roditelja na redovnom školovanju
• Djeca iz obitelji u kojoj postoje teži oblici socijalne patologije
• Teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja djeteta
• Dijete čiji je jedan roditelj redovni student ili učenik, a drugi je zaposlen
• Djeca iz obitelji koja živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima
• Djeca iz obitelji s troje ili više djece
• Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen
• Djeca iz dvojezičnih obitelji
• Djeca samohranih roditelja (nezaposlenih)
• Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
• Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje
• Dijete čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu
• Rezultati upisa djece biti će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića po završenom natječajnom postupku, a najdalje do 16. lipnja 2012.
• Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana od oglašavanja rezultata.

ŠTO JE JOŠ POTREBNO ZNATI

Sve dodatne informacije možete dobiti u računovodstvu vrtića ili na telefon 022 / 438 – 576 i od ravnateljice na broj mob. 099/260-9741