Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - izgradnja javne rasvjete Put Jamin Jezera

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - izgradnja javne rasvjete Put Jamin Jezera

Općina Tisno je 10. ožujka 2011., objavila poziv na nadmetanje za radove na izgradnji javne rasvjete u ulici Put Jamin u Jezerima.  Ponude su javno otvorene dana 24. ožujka 2011.godine, te je utvrđeno da su u otvorenom roku za dostavu ponuda pristigle 4 (četiri) ponude i to: 1. „ Elektrocentar Petek„ d.o.o. Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad s ukupnom ponuđenom cijenom od 122.749,83; 2. "Elektromontaža"  vl. Gabrijel Vulin, Bribirskih knezova 4, Pakoštane s ukupno ponuđenom cijenom 135.475,00; 3. Filips d.o.o. Ljubljanska 2, Vodice s ukupno ponuđenom cijenom od 154.155,00; 4. "Maraković"  d.o.o. Vlatka Mačeka 34, Karlovac s ukupno ponuđenom cijenom od 177.461,00. Nakon pregleda ponuda naručitelj je ocijenio da je ponuda ponuditelja „Elektrocentar Petek“ d.o.o. Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad prihvatljiva i prikladna te je prema kriteriju odabira najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom.