Poziv za upis djece u Dječji vrtić Vrapčić za pedagošku godinu 2012./2013.

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Poziv za upis djece u Dječji vrtić Vrapčić za pedagošku godinu 2012./2013.

Zahtjevi za upis djece podnose se od 2. do 16. svibnja 2012., a djeca se upisuju od 1. rujna za pedagošku godinu 2012./2013.
Zahtjev za upis djeteta možete osobno podići u bilo kojem od četiri vrtića ustanove Dječji vrtići "Vrapčić" (DV "Ribica" – Jezera, DV "Školjkica" – Betina, DV "Pčelica" – Murter ili DV "Cvrčak" – Tisno). Ispunjeni zahtijev se predaje u računovodstvo vrtića (Istočna gomilica 22, Tisno) svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.


UZ POPUNJENI ZAHTJEV POTREBNO JE PRILOŽITI:

- rodni list djeteta
- potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
- preslike osobnih iskaznica roditelja
- potvrdu o prebivalištu djeteta
- potvrde o zaposlenju oba roditelja (preslike radne knjižice ili obrtnice)
- dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU UTVRĐEN JE SLJEDEĆI REDOSLJED:

 • Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 • Djeca s teškoćama u razvoju (uz predočenje Nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb, preslika medicinske dokumentacije o vrsti teškoće )
 • Djeca bez oba roditelja
 • Djeca žrtava i invalida Domovinskog rata
 • Djeca oba zaposlena roditelja ili samohranog zaposlenog roditelja
 • Djeca u udomiteljskim obiteljima
 • Djeca čija su oba roditelja na redovnom školovanju
 • Djeca iz obitelji u kojoj postoje teži oblici socijalne patologije
 • Teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja djeteta
 • Dijete čiji je jedan roditelj redovni student ili učenik, a drugi je zaposlen
 • Djeca iz obitelji koja živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima
 • Djeca iz obitelji s troje ili više djece
 • Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen
 • Djeca iz dvojezičnih obitelji
 • Djeca samohranih roditelja (nezaposlenih)
 • Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
 • Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje
 • Dijete čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu
 • Rezultati upisa djece biti će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića po završenom natječajnom postupku, a najdalje do 16. lipnja 2012.
 • Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana od oglašavanja rezultata.

ŠTO JE JOŠ POTREBNO ZNATI

Na oglasnim mjestima biti će i obavijest o datumu i vremenu održavanja roditeljskog sastanka (u kolovozu). Svi roditelji čija su djeca primljena u vrtić obavezno trebaju doći na roditeljski sastanak.
Djeca upisana slijedom ove obavijesti primaju se u dječji vrtić 1. rujna 2012. (početkom pedagoške godine), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.

Sve dodatne informacije možete dobiti u računovodstvu vrtića ili na telefon 022 / 438 – 576.