Javna nabava - rekonstrukcija crkve Sv. Nikole u Jezerima

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - rekonstrukcija crkve Sv. Nikole u Jezerima

Župa Gospe od Zdravlja  je 01. prosinca 2011. godine objavila javnu nabavu za radove na rekonstrukciji crkve Sv. Nikole u Jezerima.  Krajnji rok za dostavu ponuda je 09. prosinca 2011. godine u 14,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, biti održano javno otvaranje ponuda.