O P Ć I N A   T I S N O
Načelnik

22240 TISNO, Uska ulica 1
Telef/faks: 022-439-262, 439-260

Klasa: 604-02/07-02/1
Ur.br.: 2182/05-03/10-2666

Tisno, 12. studenog 2010. godine

Temeljem čl. 10 Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Tisno, načelnik Općine Tisno objavljuje
                                                              N A T J E Č A J


za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija učenicima i redovnim studentima Općine Tisno za akademsku 2010/2011. g.

Cijeli natječaj možete pročitati i preuzeti ako kliknete OVDJE!