Izvješće sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Tisno održalo je dana 18. travnja 2011. godine, 15. redovnu sjednicu, u prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno. Prije početka same sjednice održana je minuta šutnje u čast preminulog Frane Čorkala Mačka. U kratkom govoru načelnik Ivan Klarin naznačio je kako je Frane Čorkalo Mačak bio dugogodišnji istaknuti član političkog života Općine Tisno od samih početaka demokracije u Hrvatskoj te osnivač i prvi predsjednik DVD-a Tisno, a istaknuo se i svojim radom u turizmu i ugostiteljskoj djelatnosti.
Nakon uvodne komemoracije, otvorena je sjednica vijeća te su vijećnici po provedenom aktualnom satu usvojili predloženi dnevni red.
Na samom početku otvorene rasprave po točkama dnevnog reda vijećnici su raspravljali te usvojili Odluku o donošenju urbanističkog plana uređenja turističko ugostiteljske zone Prisliga-Jazine. Obuhvat kopnenog dijela same zone iznosi 18,3 ha, dok je ukupni obuhvat cijele zone iznosi 26 ha. Ona nosi oznaku kategorizacije T1- hoteli i vile te T3- kamp, a ujedno sadrži i površine za rekreaciju, kao zasebne ili u sklopu smještajnih kapaciteta. Ukupni kapacitet zone je 2100 ležajeva. Jedna od svrha koje će se postići donošenjem ovog urbanističkog plana je da će značajan dio zemljišta koji je vlasništvo Republike Hrvatske postati vlasništvo Općine Tisno.

Najviše polemike vijećnika izazvao je prijedlog Odluke o visini cijene prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada. Uvodnu riječ glede predmete odluke dao je načelnik Ivan Klarin koji je pojasnio kako je Gradska čistoća d.o.o., Šibenik povećala cijene usluge odlaganja otpada na regionalnom odlagalištu otpada Bikarac čiji je korisnik i Općina Tisno i to za 127 %, a tek je na intervenciju načelnika nekoliko općina uključujući i načelnika Općine Tisno ishodovano da se to značajno povećanje odvija u nekoliko etapa. Obzirom da se u velikoj mjeri povećavaju usluge odlaganja otpada na odlagalište Bikarac, te da isto prema dosadašnjoj Odluci o visini cijene prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada, Općina Tisno više nije u mogućnosti snositi bez gubitaka, predloženo je povećanje usluge prikupljanja odvoza i odlaganja otpada za vikendaše te poslovne subjekte u visini od 27%, dok je stanovništvo izuzeto od povećanja. Nakon duže rasprave vijećnici nisu usvojili predloženu odluku.

Nadalje, vijećnici su raspravljali te donijeli Odluku o komunalnom doprinosu čije su značajne novine: poticanje legaliziranja građevina na terenu, zatim, domaćim investitorima omogućava se 50% popusta i plaćanja komunalnog doprinosa u četiri obroka kroz vrijeme od godine dana u koliko pokrenu postupak legalizacije u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ove odluke. Uglavljen je i segment obračuna komunalnog doprinosa za hotele te područje zaštite u slučaju prenamjena poslovnog prostora u stambeni odnosno prekoračenja stambenog prostora iznad 600 m3.

Slijedeća točka dnevnog reda bila je Odluka o raskidu Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza, koji je Općina Tisno sklopila sa Dječjim vrtićima Žižula glede sufinanciranja troškova boravka djece jasličke dobi sa područja Općine Tisno. Vijećnici su prihvatili odluku o raskidu navedenog ugovora, ali učinak same odluke odgođen je do kraja ove pedagoške godine do kada bi se ujedno realizirao projekt jaslica na području Općine Tisno.

U daljnjem tijeku sjednice vijećnici su usvojili molbu TZ Općine Tisno da joj se otpiše dugovanje koje ima prema Općini Tisno na ime boravišne pristojbe.

Zadnja točka dnevnog reda ujedno i dopunska točka dnevnog reda, bila je Izmjena i dopuna odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno, čija je svrha omogućavanje plaćanja parkinga putem SMS-a.


Zapisničar:
Marijana Vlaić, v.r.