Asfaltirana Crkvena ulica u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Asfaltirana Crkvena ulica u Tisnome

Prošlog vikenda asfaltiran je najkritičniji, dotrajali  dio Crkvene ulice u Tisnom. Predmetno uređenje obuhvatilo je rekonstrukciju dotrajalog asfaltnog sloja u dužini od cca 70 metara ulice (od predjela objekta ronilačke baze Karel do zvonika crkve Sv. Duh).