22. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

22. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

Republika Hrvatska
Šibensko-kninska županija

O P Ć I N A T I S N O
OPĆINSKO VJEĆE


Klasa: 021-01/12- V.22.
Ur.broj: 2182/05-01/12-V.22.
Tisno, 18.rujna 2012.godine

                            VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
                               -SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-

Predmet: Poziv za 22. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.

Na temelju članka 22. Statuta općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09 i 14/09. ispr., 12/10),

                                                            S A Z I V A M
22. redovnu sjednicu Općinskog vjeća Općine Tisno, koja će se održati dana 24. rujna 2012.godine (ponedjeljak) u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska Ulica 1, s početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći,
                                                           DNEVNI   RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Verifikacija zapisnika sa 10. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
3. Financijsko izvješće o izvršenju proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2do 30.06.2011. godine
4. Suglasnost za potpisivanje sporazuma o sufinanciranju izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda Betina – Murter, od 01.rujna 2012.godine
5. Odluka o prihvaćanju sporazuma o međusobnim pravima i obvezama prilikom prijelaza komunalne opreme
6. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta
7. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja i označavanja vertikalne i horizontalne signalizacije
8. Odluka o namjeri davanja koncesije za održavanje tržnice i ribarnice u Jezerima
9. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
10. Odluka o prodaji dijela nekretnine 10027/1 K.O. Tisno, ukupne površine 8m2
11. Odluka o namjeri prodaje dijela nekretnine katastarske oznake 1234 k.o.Tisno, površine 220 m2 – u mjestu Tisno, u ulici Put Oštrice
12. Odluka o kupnji nekretnine oznake oznake čest. zem. 2954/2 K.O. Tisno
13. Odluka o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu/posjedu Općine Tisno
14. Odluka o prijedlogu za dislociranjem dijela prometnice, ulice Pod Garmom, u Tisnom – prijedlog Mate Rezdeušek.

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na brojeve telefona: 439-264 i 438-238.

                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                  Petar Jakovčev, v.r.