4. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

4. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

O P Ć I N A   T I S N O
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13- 04.V
URBROJ: 2182/05-01/13-04.V
Tisno, 26. rujna 2013.godine

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-

Predmet: Poziv za 4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 5/13 )
S A Z I V A M

4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati dana 30. rujna 2013.godine (ponedjeljak) u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska Ulica 1, s početkom u 15.00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći,
D N E V N I R E D:

1. Verifikacija zapisnika za 2.izvanredne sjednice Općinskog vijeća
2. III Izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2013. godinu
3. II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
4. II Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godine
5. Izmjene i dopune plana javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
6. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“
7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje lipanj – prosinac 2013.
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno
10. Prijedlog o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Tisno

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na brojeve telefona: 439-264 i 438-238. Ostali pozvani sudionici sjednice Općinskog vijeća, osim vijećnika, mogu potrebne im materijale za sjednicu vijeća ishodovati u Tajništvu Općine Tisno.
Također, molimo vijećnike, ukoliko nisu, da dostave svoje adrese elektroničke pošte, nazive web stranica na kojoj će se objavljivati godišnji financijski izvještaji i polugodišnja izvješća o donacijama, te brojeve računa za redovito financiranje člana predstavničkog tijela, a sve kako bi se upotpunila evidencija o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima i članovima predstavničkih tijela izabranim s liste grupe birača.

Predsjednik Općinskog vijeća
Petar Jakovčev, v.r.