Odluka o odabiru - izgradnja javne rasvjete u ulici Pod garmom u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru - izgradnja javne rasvjete u ulici Pod garmom u Tisnome

Za nabavu - Izgradnja javne rasvjete u ulici Pod Garmom u Tisnom kao najpovoljnija ponuda, odabrana je ponuda od „Elektrocentar Petek“ d.o.o. Etanska cesta 8, Ivanić Grad.
Općina Tisno će po izvršnosti  Odluke o odabiru s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi za izgradnju javne rasvjete u vrijednosti od 104.940,00 kn (bez PDV-a).

Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH iz Narodnih novina od 29.kolovoza 2012. godine, broj objave 2012/S002-0054910 (datum slanja objave 28.kolovoza 2012. godine) za otvoreni postupak javne nabave za Izgradnju javne rasvjete u ulici Pod Garmom u Tisnom.
Procijenjena vrijednost nabave je bila 110.000,00 kn.

Do isteka roka za dostavu ponuda primljene su tri (3 ) ponude ponuditelja:Razloga za  isključenje/odbijanje ponuditelja nije bilo.

Razlozi odabira:
Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, ocijenjeno je da je ponuda od Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska cesta 8, Ivanić grad cijena ponude (bez PDV-a) 104.940,00 kn; ukupna cijena ponude (s PDV-om) 131.175,00 kn, u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, prikladna i prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniža cijena ocijenjena najpovoljnijom po provedenom otvorenom postupku javne nabave za Izgradnju javne rasvjete u Ulici Pod garmom u Tisnom temeljem članka 82. stavak 1., točka 2. Zakona o javnoj nabavi odlučeno je kao u izreci.