Općina Tisno na popisu 207 ekonomski održivih općina u Hrvatskoj

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Općina Tisno na popisu 207 ekonomski održivih općina u Hrvatskoj


Prema rezultatima istraživanja časopisa Forbes Croatia objavljenom u najnovijem broju za mjesec svibanj 2011 i prema analizi koja je obuhvatila 428 općina u Hrvatskoj, 221 općina ne udovoljava kriteriju ekonomske održivosti. Općina Tisno nalazi se u 207 općina koja su prema tim kriterijima ekonomski održive.

1. kriterij je usporedba broja zaposlenih u općinskoj upravi s brojem zaposlenih u poslovnom sektoru

2. kriterij zahtijeva da na području općine bude barem 100 zaposlenih u poslovnom sektoru

3. kriterij detektira one općine koje od središnje države primaju pomoć koja prelazi polovinu ukupnih proračunskih prihoda 

4. kriterij identificira one općine koje su u pokušaju zatvaranja vlastite financijske konstrukcije bile sklone pretjeranom zaduživanju

5. kriterij zahtijeva da općina na rashode za vlastite zaposlene i materijalne troškove tijekom jedne godine troši manje od 50% ukupnih godišnjih prihoda

6. kriterij zahtijeva da prosječni saldo proračuna bude nula ili pozitivan.