Usvojena dva nova Urbanistička plana uređenja - turističko ugostiteljske zone Mišji vrh i Rastovac

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Usvojena dva nova Urbanistička plana uređenja - turističko ugostiteljske zone Mišji vrh i Rastovac

Turističko ugostiteljska zona Mišji vrh smještena je unutar građevinskog područja naselja Jezera, a u cijelosti je označena  kao apartmansko naselje (T2). Donošenje ovog UPU-u imat će veliki utjecaj na razvoj mjesta Jezera, posebno na ukupnu turističku i ugostiteljsku ponudu.

Turističko ugostiteljska zona
Rastovac smještena je  na ulazu u naselje Tisno. Plan je zahvatio površinu ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja,  dijelom je to već izgrađeno područje vlasništva Turističkog naselja “Hostin” d.o.o. Rastovac - Tisno a koje se dograđuje i dopunjuje pratećim sadržajima uz obvezno podizanje kategorije i kvalitete ugostiteljsko turističke zone. Drugi dio ove zone je u cijelosti predviđen za namjenu  kamp (T3), između ostalog zbog velikog broja vlasnika parcela na tom području.