Poziv na zbor građana Jezera - 05. prosinca 2009.

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Poziv na zbor građana Jezera - 05. prosinca 2009.

O P Ć I N A   T I S N O
        Načelnik


Urbroj: 2182/05-03/09-1879
Tisno, 02. prosinca 2009. g.


P O Z I V   na
Z B O R   G R A Đ A N A

KOJI ĆE SE ODRŽATI DANA 05.PROSINCA 2009. (SUBOTA) U 16 SATI
U VELIKOJ SALI DOMA JEZERA
D n e v n i    r e d:

1. Uređenje prostora iza Doma Jezera.
2. Problematika oko uređenja svlačionica i teretane u zgradi ex. Plinare – Jezera.
3. Početak naplate parkinga u Jezerima 2010. g.
4. Razno.


                                                                                               NAČELNIK

                                                                                               Ivan Klarin