Usvojen Proračun Općine Tisno za 2013. godinu

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Usvojen Proračun Općine Tisno za 2013. godinu

10. prosinca 2012.  na 23. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, usvojen je Proračun za 2013. godinu, kao i njegovi popratni dokumenti- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu, Program socijalnih potreba za 2013.godinu i program, Program javnih potreba u kulturi za 2013.godinu i Program javnih potreba u sportu za 2013.godinu.

Proračun Općine Tisno za 2013. godinu planiran je  u ukupnom iznosu od 24.051.000,00 kn.
Na prihodovnoj strani planiraju se porezni prihodi u iznosu od 8.500.000,00 kn. Porez i prirez na dohodak se planiraju u iznosu od 4.000.000,00 kn i na nivou su prošle godine. Porez na kuće za odmor planiran je se u iznosu od 1.400.000,00 kn iz čega proizlazi da su općinske službe radom na terenu uspjele povećati ovaj prihod za 50%.
U 2013. godini se očekuju značajne pomoći iz državnog proračuna Republike Hrvatske za projekte, u iznosu od 8.250.000,00 kn. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna bit će usmjerene na završetak izgradnje športske dvorane u Tisnom, izgradnji doma za starije i nemoćne osobe, projekt uređenja krovišta zgrade Općine Tisno, uređenje Obale kralja Petra Krešimira IV u Betini, uređenje Obale sv. Ivana u Jezerima te uređenje obalnog pojasa u Tisnom. Treba spomenuti i da je Ministarstvo zdravlja u svom proračunu za 2013. godinu osiguralo 5.000.000,00 kuna za financiranje Ispostave za hitnu medicinu u Tisnome.
Također, državni proračun za 2013. godinu tj. vanproračunski korisnici Hrvatske ceste, osigurale su iznos od 14.000.000,00 kn za izgradnju križanja D8 I D59 na Kapeli, a Hrvatske vode za dokumentaciju i prvu fazu građevinskih radova na sustavu odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera.
U Izmjenama i dopunama proračuna za 2012. godinu, Općina Tisno je smanjila manjak iz prethodnih godina za nešto više od 2.000.000,00 kn.
Također, u proračunu za sljedeću godinu osigurana su sredstva za rekonstrukciju vodovodne mreže i to u iznosu od 3.500.000,00 kn za sljedeće projekte: nastavak gravitacijskog cjevovoda Dubrava-Dazlina, projekt u ulici Ante Starčevića u Tisnom, ulici Brošćice u Jezerima i u ulici kralja Petra Krešimira u Betini.
Ukupni rashodi poslovanja za 2013. godinu predviđaju se u iznosu od 20.051.000,00 kn.
Značajno je spomenuti, da su proračun Općine Tisno za 2013. godinu podržale sve stranke i nezavisne liste, te je donesen jednoglasno.