Izvješće sa 10. izvanredne sjednice Općinskog vijeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 10. izvanredne sjednice Općinskog vijeća

Telefonska sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 17. srpnja 2012.godine s početkom u 12,30 sati.

Pozivu se odazvalo desetoro vijećnika: Petar Jakovčev, Branko Pavlov, Ervina Tomin, Ognjen Jakovčev, Zoran Jušić, Berislav Garofulić, Ante Jandrić, Željko Milin, Ante Markov i Mateo Pirjak.

Vijećnik Stipe Berak nije se odazvao telefonskom pozivu.

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći
DNEVNI RED
  1.  Odluka o poništenju suglasnosti za potpisivanje sporazuma o sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije i gradnje sustava odvodnje otpadnih voda Betine –Murter br.01/2011
  2.  Odluka o davanju suglasnosti obrtu „Vila Ravijola“ iz Jezera za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga na klupama i sličnim napravama na nekretnini katastarske oznake čest. zgr. 565 K.O. Jezera za 2012. godinu
Svaki vijećnik je ponaosob informiran o predloženim točkama dnevnog reda. Isto tako dano je detaljno pojašnjenje na traženje vijećnika  prve točke, a koje se odnosi na nedefinirane i nejasne pripremne radnje vezane za sufinanciranje troškova, posebno onih vezanih za gradnju sustava odvodnje otpadnih voda Betina – Murter.

Shodno navedenom, svih desetero vijećnika je jednoglasno donijelo Odluku o poništenju Suglasnosti za potpisivanje sporazuma troškova izrade projektne dokumentacije i gradnje sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter, a koja je donesena na 19. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno od dana 22.veljače 2012.godine, oznake Klasa:740-06/12-19.V/12, Ur.broj: 2182/05-01/12-19.V/12.

Također, odazvani vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o davanju suglasnosti obrtu „Vila Ravijola“ iz Jezera za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga na klupama i sličnim napravama na nekretnini katastarske oznake čest. zgr. 565 K.O. Jezera za 2012. godinu.