Radovi na uređenju poljskog protupožarnog puta u Dubravi kod Tisna

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Radovi na uređenju poljskog protupožarnog puta u Dubravi kod Tisna

Prema ugovoru Općine Tisno i Hrvatskih šuma d.o.o., u tijeku su radovi na uređenju poljskog protupožarnog puta u Dubravi kod Tisna. Radi se o trasi dugoj oko 1500 metara koja započinje kod lokve Buska a završava kod lokve Potočine, te se spaja na put prema naselju Strunjini. Općina Tisno je organizirala sječu šume u širini 4 metra, nakon čega su uređenje cijele trase preuzele Hrvatske šume d.o.o. koje financiraju cijeli projekat. Ovaj put, osim svog značaja zbog otvaranja nesmetanog pristupa za vatrogasce i poljoprivrednike do maslinika koji su do sad bili teško pristupačni, vrlo je atraktivan zbog svog prolaska kroz predjele šume crnike i maslinike. Biti će idealan za izletnike i bicikliste i samim time obogaćuje turističku ponudu našeg kraja.