Ponavljanje javne rasprave - UPU ugostiteljsko-turističke zone Rastovac

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Ponavljanje javne rasprave - UPU ugostiteljsko-turističke zone Rastovac

Na temelju članka 86. i članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine" br. 76/07 i 38/09) i Zaključka Načelnika Općine Tisno klasa:350-03/08-03, ur.broj:2182/05-03/09-14 od 5. siječnja 2010. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tisno objavljuje

O B A V I J E S T
o ponavljanju javne rasprave

  1.  Ponavlja se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac u Tisnom, izrađenog od Project Management Consulting Rijeka.
  2. Početak javnog uvida je 18. siječnja, a završetak 1. veljače 2010. godine.
  3. Tijekom javnog uvida, tekstualni i grafički dio prijedloga prostornog plana moguć je u prostorijama Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.
  4. Javno izlaganje održat će se u srijedu 20. siječnja 2010. godine u prostorijamaDruštvenog doma (ulaz s obalne strane zgrade) s početkom u 12,00 sati.
  5. Prijedlog navedenog plana bit će objavljen i na web stranici Općine Tisno.
  6. Novi prijedlozi i primjedbe mogu se odnositi samo u svezi s izmjenama u odnosu na raniji prijedlog, dostavljaju se ili upisuju u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana zaključno do 1. veljače 2010. godine, odnosno do završetka javnog uvida, čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, a dostavljaju se na Općinu Tisno, Jedinstveni upravni odjel, Uska ulica 1, 22240 Tisno.

                                                   Jedinstveni upravni odjel