Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - uređenje obale Zaratić II faza

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - uređenje obale Zaratić II faza

Otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za radove na uređenju obale Zaratić u Jezerima - II faza, održano je 16. veljače 2011. godine u 14,00 sati, a 17. veljače donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Na natječaj su prispjele 2 ponude i to ponuda tvrtke "Sarađen" d.o.o. Stankovci sa ponuđenom cijenom od 433.933,84 kuna bez PDV-a i ponuda tvrke "Krka-inžinjering" d.o.o. iz Šibenika sa ponuđenom cijenom od 442.424,80 kuna bez PDV-a. Pregledom i ocjenom ponude naručitelj je odlučio da je ponuda ponuditelja "Sarađen" d.o.o. prihvatljiva i prikladna te je prema kriteriju najniže cijene ocijenjena povoljnom.