Obavijest o skupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obavijest o skupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom

O P Ć I N A  T I S N O

UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE,
PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE I
KOMUNALNE POSLOVE
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel: 022/439-262
Fax: 022/439-260

Klasa: 363-01/10-2922
Ur.Broj: 2182/05-04/10-01
Tisno, 10. prosinca  2010.godine.

Predmet: Obavijest o skupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom

Člankom 93, 94, 95 i 97.Odluke o komunalnom redu Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br.18/09) propisan je način odlaganja komunalnog otpada.
Prema članku 126. i 127.Odluke o komunalnom redu kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba koja komunalni otpad ne odloži u za to predviđene posude (kontejnere ili kante) na način predviđen u prethodno navedenim člancima spomenute Odluke.

Odvoz komunalnog otpada/smeća obavlja se po mjestima kako slijedi:
  •  TISNO – PONEDJELJKOM, SRIJEDOM I PETKOM;
  •  JEZERA – UTORKOM I PETKOM;
  •  BETINA – UTORKOM I PETKOM;
  •  DUBRAVA KOD TISNA, DAZLINA I IVINJ – PONEDJELJKOM I PETKOM;
  •  PROSIKA – PONEDJELJKOM.

Ukazujemo Vam da komunalni otpad/smeće odlažete samo u za to predviđene kante (kontejnere) dan ranije nakon 22,00 sata ili na dan odvoza smeća prije 07,00 sati ujutro kako se ne bi nepotrebno gomilao i ostajao otpad pokraj kanti i time onečišćavale javne površine kao i stvarao neugodan miris na mjestima za odlaganje.
Ukoliko Vam nedostaju kante za odlaganje smeća izvješćujemo Vas da ih možete kod nas zatražiti i kupiti.
Predlažemo da kartonske kutije razdvojite, složite u bale i odložite na mjesto u predviđeno vrijeme gdje će ih djelatnici komunalnog pogona nesmetano pokupiti.
Molimo Vas da ovu obavijest poštujete, na čemu unaprijed zahvaljujemo !

S poštovanjem,


Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
prostorno uređenje i planiranje
te komunalne poslove:

dipl. ing. Ivica Pirjak