9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE


Klasa: 021-01/10-9. V
Ur.broj: 2182/05-01/10-9.V
Tisno, 10. svibnja 2010. godine

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-

Predmet: Poziv za 9. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno

Na temelju članka 22. Statuta općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09 i 14/09. ispr.),
S A Z I V A M

9. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati 14. svibnja (petak) 2010. godine u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I    R E D:

1. Verifikacija zapisnika sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Verifikacija zapisnika sa 3. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
3. Pravilnik o ostvarivanju prava na poticaj za ponudu i plasman izvornih suvenira
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
5. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Zeleni otok“ d.o.o.
6. Imenovanje članova Skupštine «Zelenog otoka» d.o.o.
7. Odluka o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno (dopune)
8. Razrada kriterija za odabir najpovoljnije ponude vezano za održavanje javne rasvjete
9. Cjenik pogrebnih usluga i grobarina na grobljima na području Općine Tisno
10. Godišnji obračun proračuna Općine Tisno za 2009. godinu
11. Godišnji obračun prihoda i rashoda dječjih vrtića «Vrapčić» za 2009. godinu
12. Financijsko izvješće DVD-a Tisno za 2009. godinu
13. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata iz 2009. g. u Proračun za 2010.g.
14. I izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2010. godine
15. I izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
16. I izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na telefone: 439-260 i 439-257.


                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                     Petar Jakovčev v.r.