Otvaranje eko dvorišta u Dazlini

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Otvaranje eko dvorišta u Dazlini

U okviru obilježavanja Dana Općine Tisno, u ponedjeljak 05. studenog 2012. godine u 11,00 sati održati će se svečano otvaranje eko-dvorišta u Dazlini. Kao nastavak aktivnosti započetih prema „Planu gospodarenja otpadom za Općinu Tisno 2010.-2018.“ uz potporu Ministarstva zaštite okoliša, financijsku pomoć FZOIE, Općina Tisno formirala je eko dvorište za razdvajanje i baliranje otpada za reciklažu. Eko dvorište je smješteno u Dazlini u dvorištu i zgradi stare škole, na terenu površine od 1.800 m2. Dvorište i navedeni poslovi su dio Plana kojim će se znatno smanjiti pritisak na regionalni centar za trajno zbrinjavanje otpada uz istovremeno smanjivanje troškova njegovog zbrinjavanja. U ovom prvom koraku odvajat će se ambalažni otpad - plastična, staklena, metalna i papirna ambalaža te tetrapak ambalaža. U 2012. godini uz podzemne zelene otoke i opremu za njihovo prikupljanje, razdvajanje i baliranje u ove aktivnosti Općina Tisno uložila je oko 1,5 milijuna kuna uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša u 50%-tnom iznosu nabavljene opreme.